Przedszkole nr 417
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 417 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Przedszkole Nr 417

Przedszkole Nr 417

  Drukuj
 
 

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola określa prawo oświatowe* oraz Statut Przedszkola Nr 417.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku: 3-6 lat

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

W przedszkolu/szkole jest 6 oddziałów.

Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału.

Szczegółową organizację wychowanie, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia

Szkoła/przedszkole czynna/e jest w godzinach: 06.30 – 17.30

 

Przedszkole/szkoła funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

 

*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:

-podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)
-ramowym planem nauczania (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół).
 
 
Wprowadził Sasim Edyta 05-10-2012
Aktualizujący Sasim Edyta 13-05-2019
Zatwierdzający Sasim Edyta 13-05-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-05-2019
Liczba odwiedzin: 1378
Rejestr zmian